fbpx
Akademia Młodych Talentów Szkoła Musicalowa sprawdź

Program

Start > Program

Realizujemy podstawę programową MEN wzbogaconą o różne techniki pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o zajęcia artystyczne.

Ideą wszystkich zajęć w naszym przedszkolu jest łączenie różnych umiejętności w ramach codziennych zajęć. Pedagodzy zajęć artystycznych współpracują z wychowawcami grup podczas codziennej nauki i wydarzeń przedszkolnych. Tworzą program i nadzorują pracę pod kątem artystycznym. Naszym celem jest aby kadra opiekuńczo-wychowawcza bezpośrednio współpracowała i realizowała program przygotowany przez trenerów, instruktorów oraz pedagogów artystycznych.

W ramach czesnego proponujemy:

  • język angielski
  • język hiszpański
  • akrobatyka: ogólnorozwojowe zajęcia fizyczne realizowane przy użyciu specjalistycznego sprzętu
  • taneczny mix: połączenie różnych technik tańca takich jak hip hop, modern jazz, taniec współczesny czy musical dance
  • umuzykalnienie oraz dykcja i emisja głosu – umuzykalnienie to połączenie zajęć rytmiki, muzycznych oraz kształcenia słuchu często przy akompaniamencie instrumentu. Dykcja i emisja głosu w naszym przedszkolu to praca logopedy oraz aktorów, celem której jest kształtowanie poprawnego operowania głosem w mowie i śpiewie

Jako zajęcia dodatkowe proponujemy:

  • szachy
  • art terapia (lepienie w glinie, rysunek, malarstwo, muzykoterapia)

Kontakt ze światem artystycznym to możliwość doświadczania i wyrażania swoich emocji w odniesieniu do świata widzialnego i odczuwalnego. Według badań, twórczość artystyczna ma także znaczenie dla dziecka ponieważ kształtuje jego wrażliwość, a także przyczynia się do rozwijania pasji i talentów. Taniec, śpiew czy aktorstwo to zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym pozwalające uzewnętrzniać wrażenia dziecka i jego odczucia. Własna twórczość rozwija wyobraźnię a także tworzy możliwość przekazywania informacji o sobie i swoich przeżyciach.