Nasza kadra

Start > Nasza kadra > Aleksandra Tomczuk

Aleksandra Tomczuk

Aleksandra Tomczuk

Absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego na kierunku matematyka finansowa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2018 roku związana z pracą w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej. Zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym prześwieca jej myśl Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Dąży do wychowania dzieci do szczęścia i sukcesu. Do ich osiągnięcia niezbędne są wiara w siebie,wytrwałość, ciekawość i samokontrola. I to właśnie te cechy stara się kształtować u dzieci w procesie wychowawczo- dydaktycznym. Stawia na budowanie bliskich relacji z dziećmi opartych na zrozumieniu, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Praca z dziećmi to dla niej pasja i codzienna radość.

Ostatnie wpisy