Program

Start > Program

Realizujemy podstawę programową MEN wzbogaconą o różne techniki pracy wychowawczo-dydaktycznej.
Jesteśmy placówką dwujęzyczną z autorskim programem artystycznym.

Ideą wszystkich zajęć w naszym przedszkolu jest łączenie różnych umiejętności w ramach codziennych zajęć. Dlatego też stosujemy metodę immersji czyli "zanurzenia" dzieci w języku angielskim. Język obcy służy dzieciom do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do poznawania świata i przyswajania wiedzy o nim.

Jednocześnie pedagodzy zajęć artystycznych współpracują z wychowawcami grup podczas codziennej nauki i wydarzeń przedszkolnych. Tworzą program i nadzorują pracę pod kątem artystycznym. Naszym celem jest aby kadra opiekuńczo-wychowawcza bezpośrednio współpracowała i realizowała program przygotowany przez trenerów, instruktorów oraz pedagogów artystycznych.

W ramach czesnego proponujemy:

Język angielski

Jest to najczęściej nauczany język obcy w Polsce. Ułatwia to dzieciom start i otwiera drzwi do lepszych szkół w przyszłości

Język hiszpański

Język dodatkowy. Nauka tego języka to świetne przygotowanie do dalszej edukacji w klasach dwujęzycznych i już na starcie daje dzieciom przewagę

Akrobatyka

Ogólnorozwojowe zajęcia fizyczne realizowane przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dzieci będą mogły poprawiać elastyczność czy ruchomość stawów, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości

Taneczny mix

Hip hop, modern jazz, taniec współczesny czy musical dance (połączenie różnych technik tańca daje dzieciom mnóstwo satysfakcji i radości! Poprawia samopoczucie i rozładowuje nadmiar energii)

Umuzykalnienie oraz dykcja i emisja głosu

Umuzykalnienie to połączenie zajęć rytmiki, muzycznych oraz kształcenia słuchu często przy akompaniamencie instrumentu. Dykcja i emisja głosu w naszym przedszkolu to praca logopedy oraz aktorów, celem której jest kształtowanie poprawnego operowania głosem w mowie i śpiewie (We współczesnym świecie operowanie głosem i kształcenie słuchu jest bardzo ważne. Nauczymy jak to robić!)

Jako zajęcia dodatkowe proponujemy:

Kontakt ze światem artystycznym to możliwość doświadczania i wyrażania swoich emocji w odniesieniu do świata widzialnego i odczuwalnego. Według badań, twórczość artystyczna ma także znaczenie dla dziecka ponieważ kształtuje jego wrażliwość, a także przyczynia się do rozwijania pasji i talentów. Taniec, śpiew czy aktorstwo to zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym pozwalające uzewnętrzniać wrażenia dziecka i jego odczucia. Własna twórczość rozwija wyobraźnię a także tworzy możliwość przekazywania informacji o sobie i swoich przeżyciach.


SzachyCeramikęJudoKodowanie